สวิทซ์นิรภัยแบบเครื่องกลไฟฟ้า แบบไม่มีระบบ Guard Locking

สวิทซ์นิรภัยแบบเครื่องกลไฟฟ้า แบบไม่มีระบบ Guard Locking

สวิตซ์นิรภัยแบบตัวเรือนพลาสติก

NM สวิตซ์นิรภัย

NM.VZ สวิตซ์นิรภัย

NQ สวิตซ์นิรภัย

NP สวิตซ์นิรภัย

GP สวิตซ์นิรภัย

SGP สวิตซ์นิรภัย

สวิตซ์นิรภัยแบบตัวเรือนโลหะ

SGA สวิตซ์นิรภัย

NZ.VZ สวิตซ์นิรภัย

NX สวิตซ์นิรภัย

N1A/NB01 ลิมิตสวิตช์เดียวและ NZ สวิตช์ตำแหน่งตามมาตรฐาน EN 50041

ESH บานพับนิรภัย