Safety Switch NX

Safety Switch NX

คำอธิบาย

สวิตช์นิรภัย NX ที่ไม่มีตัวล็อคการ์ดเป็นอุปกรณ์คู่ขนานกับสวิตช์นิรภัย TX ที่มีตัวล็อคการ์ด สวิตช์นิรภัยทั้งสองตัวมีตัวกระตุ้นเหมือนกัน ด้วยวิธีนี้ ระบบสามารถทำงานได้โดยใช้สวิตช์นิรภัยแบบมีหรือไม่มีตัวป้องกันล็อค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดเฉพาะ

คุณสมบัติ

  • สวิตช์นิรภัยแบบที่ 2 แบบไม่มี Guard Locking
  • การติดตั้งที่เข้ากันได้กับสวิตช์นิรภัย TX (พร้อมตัวล็อคป้องกัน)
  • With 4 switching contacts
  • ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นโดยใช้สายเคเบิลสามตัว
  • การป้องกันระดับสูง IP67
  • AS-Interface Safety at Work connection optional