Safety Switch NZ.VZ

Safety Switch NZ.VZ

คำอธิบาย

สวิตช์นิรภัยชนิด NZ.VZ มีตัวเรือนพื้นฐานที่ได้มาตรฐานตาม EN 50 041 ตัวเรือนโลหะผสมหล่อขึ้นรูปที่ทนทานอย่างยิ่งเมื่อรวมกับระดับการป้องกัน IP67 ในระดับสูง อนุญาตให้ใช้งานได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

คุณสมบัติ

  • หัวกระตุ้นที่สามารถหมุนได้ในระยะ 90°
  • การสลับองค์ประกอบด้วยหน้าสัมผัสสวิตช์ 2 หรือ 4 ตัว
  • พร้อมไฟ LED