โครงการในอุตสาหกรรม

โครงการในอุตสาหกรรม

Project Reference

ลำดับชื่องานบริษัทอ้างอิงStatus
1RFID in Engine Assembly LineSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
2Warehouse Security Gate with RFIDSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
8Inspection System (Automobile Part)Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
9Modify LineON G4 (ZR Project)Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
10Wireless Gas MonitorSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
11Pokayoke Select Piston,Bearing in B S ProjectSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
12QR Data Check Software (Testbench KD)Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
13Cutting Tool Monitoring (Andon)Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
14CHECK SPARK PLUGS G2-LINESiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
15Keycard Store EngineSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
16NZ ZZ (Jig Transfer)Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed
17Kaizen and yokoten testbench systemSiam Toyota Manufacturing Co., Ltd.Completed