สวิตซ์รับ-ส่งสัญญาณนิรภัย แบบมีระบบ Guard Locking

สวิตซ์รับ-ส่งสัญญาณนิรภัย แบบมีระบบ Guard Locking

CTM-BR สวิตซ์นิรภัย
แบบมีระบบ Guard Locking

CTP-AP สวิตซ์นิรภัย
แบบมีระบบ Guard Locking

CTP-AR สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

CTP-AS สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

      CET-AP สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

      CET-AR สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

      CET-AS สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

CEM-AY-C40 สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

CEM-AR-C40 สวิตซ์นิรภัยแบบมีระบบ guard locking

CEM-C60 ตัวล็อคป้องกันแม่เหล็กแบบแปรผัน

AR หน่วยประเมินผลภายนอก