CTM-BR safety switch with guard locking

CTM-BR safety switch with guard locking

ประโยชน์สำหรับคุณ

  • การสื่อสารสวิตช์ความปลอดภัยด้วย guard locking และการตรวจสอบการล็อคป้องกัน
  • สามารถเชื่อมต่อสวิตช์นิรภัยได้ถึง 20 ชุดในซีรีส์
  • Industry 4.0 ready
  • การตรวจสอบการลัดวงจรแบบบูรณาการโดยพัลซิ่ง
  • เอาต์พุตเซมิคอนดักเตอร์ที่ปลอดภัย 2 ตัว
  • หมวดความปลอดภัย 4 และ PL e ตามมาตรฐาน EN ISO 13849-1

Industry 4.0 ready

       อุปกรณ์ของตระกูล BR และ BP สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลอุปกรณ์มากมาย ข้อมูลเหล่านี้สามารถถ่ายโอนผ่านเกตเวย์ไปยังระบบบัสมาตรฐาน เช่น IO-Link