Safety Product – EUCHNER – Safety Engineering According to ATEX Directive

วิศวกรรมความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ ATEX

สวิทซ์นิรภัยแบบเครื่องกลไฟฟ้า ตามข้อกำหนดของ ATEX

รายละเอียด

ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดตามข้อกำหนดของ ATEX และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการวางข้อกำหนดพิเศษไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นได้ Electromechanical safety switches เป็นอุปกรณ์ ATEX ตาม categories 3D/3G และสามารถใช้ในโซนอันตราย 2 และ 22 (ก๊าซหรือฝุ่น)
สำหรับการป้องกันการระเบิด electromechanical safety switches จะมีให้ใช้เป็นสวิตช์ตำแหน่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่มีการล็อคป้องกันหรือด้วยการล็อคป้องกันที่ถูกตรวจสอบ
แผ่นป้องกันรวมที่ปกป้องสวิตช์จากแรงกระแทกที่ตัวเรือนและทางเข้าของอากาศที่อาจเกิดการระเบิด ตัวเรือนเป็นโลหะหล่อผสมที่ทนทานอย่างยิ่ง พร้อมมาตนฐานการป้องกันระดับสูง IP67 ที่อนุณาตให้ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง สวิตช์ความปลอดภัยรุ่น NZ – อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันประเภท 1 – มีตัวเรือนพื้นฐานที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน EN 50 041 การติดตั้งสวิทช์ด้านความปลอดภัย SGA / STA พร้อมตัวกระตุ้นแยกต่างหากนั้นเข้ากันได้กับสวิทช์ EUCHNER TP ที่มีจำหน่ายในตลาดมานานหลายปี

คุณสมบัติ
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ZONE 2 และ 22 (ก๊าซและฝุ่น)
 • การออกแบบที่แข็งแรงพร้อมแผ่นป้องกันเพิ่มเติม
 • สวิตช์ตำแหน่ง NZ1HS / NZ1RS ประเภท 1
 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน NZ1VZ / SGA ประเภท 2
 • สวิตช์ความปลอดภัย SGA / STA ที่มีหัวโลหะตัวกระตุ้นที่เหมือนกันและเคเบิลสามสาย
 • STA Guard Lock พร้อมการตรวจสอบที่ปลอดภัยสำหรับการปกป้องบุคลากร
 • การสลับองค์ประกอบด้วยหน้าสัมผัสสวิตช์ 4 ตัว
 • มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67

สวิทซ์นิรภัยแบบรับ-ส่งสัญญาณ ตามข้อกำหนดของ ATEX

รายละเอียด

ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด ตามข้อกำหนดของ ATEX และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการวางข้อกำหนดพิเศษไวเบนอุปรณ์ที่ใช้ ซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นได้ Transponder-coded safety switches เป็นอุปกรณ์ ATEX ตาม categories 3D/3G และสามารถใช้ในโซนอันตราย 2 และ 22 (ก๊าซหรือฝุ่น) สำหรับการป้องกันการระเบิดมีสวิตช์ความปลอดภัยให้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่มีการล็อคป้องกันหรือล็อคการตรวจสอบความปลอดภัย Actuator จะต้องได้รับการจับคู่โดยชุดอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลสำหรับสวิตซ์ความปลอดภัยรุ่น unicode เป็นไปได้ที่จะทำให้สวิตซ์ความปลอดภัยทำงานโดยใช้ Actuator ที่จับคู่แล้วเท่านั้น เช่นเดียวกัน หลักการของ unicode ทำให้สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้

คุณสมบัติ
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ZONE 2 และ 22 (ก๊าซและฝุ่น)

 • การออกแบบที่กะทัดรัด

 • Integrated evaluation electronics

 • ใช้เป็นสัญญาณตรวจสอบสถานะประตู

 • 2 safe semiconductor outputs

 • สามารถเชื่อมต่อกับสวิตช์หลายแบบได้

 • ระดับความปลอดภัยสูงสุด PL e, category 4