Safety Product – EUCHNER – Safety Engineering According to ATEX Directive

SAFETY ENGINEERING ACCORDING TO ATEX DIRECTIVE

ELECTROMECHANICAL SAFETY SWITCHES ACCORDING TO ATEX DIRECTIVE

รายละเอียด

ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดตามข้อกำหนดของ ATEX และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการวางข้อกำหนดพิเศษไว้บนอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นได้ Electromechanical safety switches เป็นอุปกรณ์ ATEX ตาม categories 3D/3G และสามารถใช้ในโซนอันตราย 2 และ 22 (ก๊าซหรือฝุ่น)
สำหรับการป้องกันการระเบิด electromechanical safety switches จะมีให้ใช้เป็นสวิตช์ตำแหน่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่มีการล็อคป้องกันหรือด้วยการล็อคป้องกันที่ถูกตรวจสอบ
แผ่นป้องกันรวมที่ปกป้องสวิตช์จากแรงกระแทกที่ตัวเรือนและทางเข้าของอากาศที่อาจเกิดการระเบิด ตัวเรือนเป็นโลหะหล่อผสมที่ทนทานอย่างยิ่ง พร้อมมาตนฐานการป้องกันระดับสูง IP67 ที่อนุณาตให้ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง สวิตช์ความปลอดภัยรุ่น NZ – อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันประเภท 1 – มีตัวเรือนพื้นฐานที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน EN 50 041 การติดตั้งสวิทช์ด้านความปลอดภัย SGA / STA พร้อมตัวกระตุ้นแยกต่างหากนั้นเข้ากันได้กับสวิทช์ EUCHNER TP ที่มีจำหน่ายในตลาดมานานหลายปี

คุณสมบัติ
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ZONE 2 และ 22 (ก๊าซและฝุ่น)
 • การออกแบบที่แข็งแรงพร้อมแผ่นป้องกันเพิ่มเติม
 • สวิตช์ตำแหน่ง NZ1HS / NZ1RS ประเภท 1
 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน NZ1VZ / SGA ประเภท 2
 • สวิตช์ความปลอดภัย SGA / STA ที่มีหัวโลหะตัวกระตุ้นที่เหมือนกันและเคเบิลสามสาย
 • STA Guard Lock พร้อมการตรวจสอบที่ปลอดภัยสำหรับการปกป้องบุคลากร
 • Switching elements with 4 switching contacts
 • มาตรฐานระดับการป้องกัน IP67

TRANSPONDER-CODED SAFETY SWITCHES ACCORDING TO ATEX DIRECTIVE

รายละเอียด

ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด ตามข้อกำหนดของ ATEX และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการวางข้อกำหนดพิเศษไวเบนอุปรณ์ที่ใช้ ซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นได้ Transponder-coded safety switches เป็นอุปกรณ์ ATEX ตาม categories 3D/3G และสามารถใช้ในโซนอันตราย 2 และ 22 (ก๊าซหรือฝุ่น) สำหรับการป้องกันการระเบิดมีสวิตช์ความปลอดภัยให้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่มีการล็อคป้องกันหรือล็อคการตรวจสอบความปลอดภัย Actuator จะต้องได้รับการจับคู่โดยชุดอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลสำหรับสวิตซ์ความปลอดภัยรุ่น unicode เป็นไปได้ที่จะทำให้สวิตซ์ความปลอดภัยทำงานโดยใช้ Actuator ที่จับคู่แล้วเท่านั้น เช่นเดียวกัน หลักการของ unicode ทำให้สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้

คุณสมบัติ
 • เหมาะสำหรับใช้ใน ZONE 2 และ 22 (ก๊าซและฝุ่น)

 • การออกแบบที่กะทัดรัด

 • Integrated evaluation electronics

 • ใช้เป็นสัญญาณตรวจสอบสถานะประตู

 • 2 safe semiconductor outputs

 • สามารถเชื่อมต่อกับสวิตช์หลายแบบได้

 • ระดับความปลอดภัยสูงสุด PL e, category 4