สวิตช์ควบคุมการใช้งาน

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน ZSM

ประโยชน์สำหรับคุณ

 • มัลติฟังก์ชั่นขึ้นอยู่กับรุ่น
  • สวิตช์โรตารี่แบบใช้กุญแจ
  • อุปกรณ์สั่งหยุด
  • จอยสติ๊กขนาดเล็ก
  • จอแสดงผล LED ฯลฯ
 • สวิตช์เปิดใช้งาน 3 ขั้นตอน
 • Feedback in the enabling position
 • Ergonomic design
 • การกำหนดค่าที่หลากหลาย
 • การตอบสนองทางสัมผัสและทางแสง
 • การทำงานด้วยมือเดียว

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน ZSB

คุณสมบัติ

 • ตัวเรือน G1, G3 พร้อมปุ่ม +/- เพิ่มเติม
 • 3-stage function
 • เวอร์ชันสองช่องสัญญาณ
 • สายต่อแบบตรง, ขด
 • ขั้วต่อปลั๊ก (อุปกรณ์เสริม)
 • สวิตช์โรตารี่แบบใช้กุญแจหรือสวิตช์เลือก และตัวเลือกหยุดฉุกเฉิน (เฉพาะในตัวเรือน G3)

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน ZSA/ZSR

 • Housing G1
 • ฟังก์ชัน 2/3 ขั้น
 • single-channel or dual-channel version
 • ชุดไม่มีสายต่อ

สวิตช์เปิดใช้งานในตัว ZSG/ZSE/ZXE

คุณสมบัติ

 • ฟังก์ชัน 2/3 ขั้น
 • เวอร์ชันสองช่องสัญญาณ
 • สามารถเลือกขนาดการติดตั้ง 22.5 มม. 30.5 มม. หรือ 34.4 มม.
 • เหมาะสำหรับติดตั้งใน HBA, HBM หรือ HBL