ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (EKS)

ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (EKS)

EKS พร้อมอินเทอร์เฟซข้อมูล

EKS COMPACT

EKS FSA COMPACT

EKS MODULAR

EKS FSA MODULAR

        EKS พร้อมด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสุด ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถที่จะระบุข้อมูลเฉพาะเจาะจงลงไปใน Electronic-Key และกำหนดว่าจะให้ข้อมูลถูกใช้งานแบบไหน เพื่อจุดประสงค์นี้คุณโปรแกรมกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามที่คุณต้องการ ด้วยวิธีการนี้จะสามารถกำหนดสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ได้หลายอย่าง อาทิ เช่น

 • การควบคุมฟังก์ชั่นบางอย่างของเครื่องจักร
 • การจัดเก็บข้อมูลของกระบวนการที่ต้องการ
 • การตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง
 • การจัดเก็บวันหมดอายุบน Electronic-Key
 • สิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการต่างๆ

ประโยชน์สำหรับคุณ

 • การเข้าถึงกระบวนการของคุณที่ปลอดภัยและควบคุมได้
 • การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติและออกจากระบบโดยการวางตำแหน่งปุ่มอิเล็กทรอนิกส์
 • ความหลากหลายของการนำไปใช้ในส่วนต่างๆที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่นำไปใช้
 • ทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสได้หลากหลาย
 • เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการควบคุมการผลิต
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบของคุณและส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

EKS Light

EKS LIGHT COMPACT

EKS FSA COMPACT

EKS LIGHT MODULAR

EKS LIGHT FSA MODULAR

          EKS Light ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับการทำงานให้เข้ากับการทำงานของระบบควบคุมอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ Electronic-Key จะถูกกำหนดโครงสร้างข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะอ่านข้อมูลเพียงอย่างเดียว

        ด้วย EKS Light คุณไม่เพียงจัดหาแค่อุปกรณ์ EKS แต่คุณยังได้หาวิธีการจัดการกลุ่มผู้ใช้ (ใครได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอะไรบ้าง) และ ระดับการเข้าถึง (ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร).

        ด้วยจุดประสงค์นี้โครงสร้างข้อมูลบน Electronic-Key และอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์สำหรับการอ่านค่าจึงเป็นระบบที่มีการระบุกลุ่มผู้ใช้และการเข้าถึงถึง 16 ระดับ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนั้นๆ

        ตรรกะการประเมินที่สมบูรณ์สำหรับการตรวจจับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ถูกรวมเข้ากับอุปกรณ์แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมไว้ในระบบควบคุม ขั้นแรก อุปกรณ์จะกำหนดว่าการอ่านรหัสอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกต้องหรือไม่ และอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องได้ ในกรณีนี้ ระดับการเข้าถึงจะถูกกำหนดและโอนไปยังระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เฟซแบบขนาน 4 บิต การอนุญาตสำหรับฟังก์ชันเครื่องเฉพาะต้องถูกกำหนดในระบบควบคุมสำหรับแต่ละระดับการเข้าถึงที่ตรวจพบ ฟังก์ชั่นเครื่องเปิดใช้งานด้วยวิธีนี้

ประโยชน์สำหรับคุณ

 • การเข้าถึงกระบวนการของคุณที่ปลอดภัยและควบคุมได้
 • การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติและออกจากระบบโดยการวางตำแหน่งปุ่มอิเล็กทรอนิกส์
 • ความหลากหลายของการนำไปใช้ในส่วนต่างๆที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่นำไปใช้
 • เชื่อมต่อกับได้โดยตรงกับ 4-bit parallel interface
 • เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการควบคุมการผลิต
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบของคุณและส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

TRANSPONDER CODING SOFTWARE

คำอธิบายสินค้า

ซอฟต์แวร์ Transponder Coding (TC) เป็นโปรแกรมแก้ไข ASCII/hex ที่สามารถใช้อ่านและเขียนข้อมูล CIS หรือ EKS Electronic-Key บนพีซี

ภาพรวม

 • การแก้ไขข้อมูลอย่างชาญฉลาด
 • การจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ ASCII หรือ hex บน PC

ELECTRONIC-KEY-MANAGER

คำอธิบายสินค้า

Electronic-Key-Manager (EKM) เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับเขียนและจัดการ Electronic-Keys บนพีซี กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเนื้อหาทั้งหมดได้รับการจัดการในฐานข้อมูลกลาง หน่วยความจำที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระบนคีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดสรรให้กับฟิลด์ฐานข้อมูลเฉพาะได้ ฟิลด์ฐานข้อมูลและอินเทอร์เฟซหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ สามารถให้สิทธิ์ในการเขียนและอ่านผ่านการจัดการผู้ใช้ EKM ยังสามารถรวมเข้ากับสภาพแวดล้อม EKS ที่มีอยู่ได้

ภาพรวม

 • การเขียนโปรแกรมกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงสร้างแบบกำหนดเองของหน่วยความจำที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระบน Electronic-Key
 • รูปแบบการป้อนข้อมูลที่ยืดหยุ่นที่ปรับแต่งได้เฉพาะแอปพลิเคชัน
 • การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชั่น EKM ตามบทบาท
 • การนำเข้า/ส่งออกกุญแจอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการในรูปแบบไฟล์ csv
 • การเชื่อมต่ออแดปเตอร์กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ EKS กับซีเรียลหรืออินเตอร์เฟส USB
 • รวมคู่มือ EKM แบบอิเล็กทรอนิกส์-คีย์-ผู้จัดการ EKM ในซีดี (หมายเลขคำสั่งซื้อ 093336)
 • รวมฐานข้อมูลสาธิตที่แก้ไขได้และรูปแบบการป้อนข้อมูล (รวมถึง EKS Light)
 • ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบในภาษาเยอรมันและอังกฤษ