PrimeMotion

PrimeMotion Microwave Detector

PrimeMotion microwave detector

PrimeMotion เป็นเครื่องตรวจจับไมโครเวฟ จะเปิดและปิดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย มีความชื่อถือ และจะหลีกเลี่ยงการเปิดประตูเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นด้วยฟังก์ชันการรู้ และจำทิศทางในตัว เพื่อให้ได้การปกป้องบุคคลได้ดีที่สุด BBC Bircher Smart Access แนะนำให้รวมผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับ PrimeTec และ PrimeScan ในขณะที่ PrimeTec ตรวจสอบขอบปิดหลักเป็นม่านอินฟราเรดที่ทำงานอยู่ PrimeScan ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในบริเวณประตูด้านข้างและที่ขอบปิดรอง

Use on telescopic sliding doors

ใช้กับประตูบานเลื่อนยืดไสลด์ ความกว้างคลื่นกว้างถึง 4.8 เมตร หมายความว่าต้องใช้เครื่องตรวจจับเพียงตัวเดียวในแต่ละด้านของประตู แม้แต่กับประตูที่กว้างมาก

PrimeMotion B

เครื่องตรวจจับที่ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟสามารถเปิดประตูบานเลื่อนได้อย่างน่าเชื่อถือ จะมีฟังก์ชันการจำทิศทางซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น และเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน การทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทำให้ติดตั้งง่ายและพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

PrimeMotion C

เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวประตู PrimeMotion C ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ จะเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับประตูบานเลื่อน ซึ่งมั่นใจได้ว่าการเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม และรับประกันการเดินผ่านของผู้คนอย่างเหมาะสมที่สุด สนามเรดาร์สามารถปรับให้เข้ากับทุกพื้นที่การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ