ROBOTIC DEBURRING TOOLS

ROBOTIC DEBURRING TOOLS

ความสอดคล้องของอากาศกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วน

ในอดีตการลบคม(deburring) และลบวัสดุส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากข้อ จำกัด ของเครื่องมือลบคมอัตโนมัติที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เครื่องมือลบคมอัตโนมัติแบบทั่วไปสามารถทำงานได้เพียงตามแนวตรงหรือพื้นผิวโดยมีความสอดคล้องน้อยมากหรือไม่มีเลยสำหรับโพรงหรือส่วนที่ยื่นออกมา แต่ในที่สุดเครื่องมือเหล่านี้ก็ล้มเหลวเมื่อความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วน วิศวกรที่ ATI ได้พัฒนาเครื่องมือขัดลบคมสามประเภทที่ทำให้เซลล์ขัดอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย มั่นคง และประหยัด

เครื่องมือลบคม(deburring)หุ่นยนต์คืออะไร 
end-effector ที่ออกแบบมาเพื่อการขัดลบคมตัดขอบหรือการกัดผิว การเคลื่อนไหวตามมาตรฐานนั้นชดเชยความผันแปรของชิ้นส่วนและการติดตั้งและรักษาแรงที่สม่ำเสมอบนชิ้นงาน เครื่องมือลบคมแบบหุ่นยนต์สามารถติดตั้งกับข้อมือหุ่นยนต์สำหรับการทำงานแบบส่วนต่อกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องมือลบคมเป็นม้านั่งหรือฟิกซ์เจอร์สำหรับการดำเนินงานแบบ part-to-process เครื่องมือลบคมแบบโรบ็อตอาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยอากาศหรือแบบไฟฟ้าที่มีตัวเลือกความเร็วและช่วงความสอดคล้องต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย 
 Glossary

ความสอดคล้องของอากาศกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วน

ในอดีตการลบคม(deburring) และลบวัสดุส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากข้อ จำกัด ของเครื่องมือลบคมอัตโนมัติที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เครื่องมือลบคมอัตโนมัติแบบทั่วไปสามารถทำงานได้เพียงตามแนวตรงหรือพื้นผิวโดยมีความสอดคล้องน้อยมากหรือไม่มีเลยสำหรับโพรงหรือส่วนที่ยื่นออกมา แต่ในที่สุดเครื่องมือเหล่านี้ก็ล้มเหลวเมื่อความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วน วิศวกรที่ ATI ได้พัฒนาเครื่องมือขัดลบคมสามประเภทที่ทำให้เซลล์ขัดอัตโนมัติเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย มั่นคง และประหยัด

เครื่องมือลบคม(deburring)หุ่นยนต์คืออะไร
end-effector ที่ออกแบบมาเพื่อการขัดลบคมตัดขอบหรือการกัดผิว การเคลื่อนไหวตามมาตรฐานนั้นชดเชยความผันแปรของชิ้นส่วนและการติดตั้งและรักษาแรงที่สม่ำเสมอบนชิ้นงาน เครื่องมือลบคมแบบหุ่นยนต์สามารถติดตั้งกับข้อมือหุ่นยนต์สำหรับการทำงานแบบส่วนต่อกระบวนการ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องมือลบคมเป็นม้านั่งหรือฟิกซ์เจอร์สำหรับการดำเนินงานแบบ part-to-process เครื่องมือลบคมแบบโรบ็อตอาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยอากาศหรือแบบไฟฟ้าที่มีตัวเลือกความเร็วและช่วงความสอดคล้องต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
 Glossary


รูปแบบเครื่องมือที่แข็งแรงทนทานในงานขัดลบความคมของชิ้นงานที่ใกล้เคียงกับแบบที่ใช้คนทำงานมากๆ รุ่น CBD เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายร่วมกับหุ่นยนต์ สามารถใช้งานร่วมกับชิ้นงานที่เป็นพลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก และทองเหลือง


อุปกรณ์นี้มีอีกชื่อเรียกว่า Flexdeburr เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่แข็งแรงทนทานใบมีดขับเคลื่อนเหมือนกังหัน ใช้งานสำหรับการขัดลบความคมกับวัสดุที่หลากหลายโดยใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์หรือเครื่อง CNC เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสำหรับงานลบส่วนของเส้นที่เกินออกมา อย่างไรก็ตามการออกแบบที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย


อุปกรณ์นี้มีอีกชื่อเรียกว่า VersaFinish เครื่องมือนี้มีความทนทานแข็งแรง ความเร็วช้า แต่ให้แรงบิดที่สูงพร้อมแกนหมุนที่แกนลอยเหมาะสำหรับงานตกแต่งวัสดุ สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และแบบที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ได้ วัสดุที่สามารถตกแต่งได้เช่น อลูมิเนียม พลาสติก เหล็ก เป็นต้น


อุปกรณ์นี้มีอีกชื่อเรียกว่า Speedburr เครื่องมือลบความคมแบบนี้ใช้มอเตอร์ชนิดใบพัด และตัดโดยการหมุนแบบลอย สำหรับขัดขอบและลบมุมชิ้นส่วนต่างๆ โดยใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์


อุปกรณ์ควบคุมแรงของ ATI นั้นสามารถใช้แยกเดี่ยวได้ โดยสามารถนำไปร่วมใช้งานกับอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ อุปกรณ์ควบคุมแรงนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่อิสระตามมาตรฐาน ผู้ใช้งานสามารถกำหนดการควบคุมต่างๆเข้ากับลักษณะการใช้งานอื่นๆ

ROBOTIC DEBURRING TOOLS CATALOGUE

debur_cat.png

        Tag : CDB-8-11, RC-151, RS-151, RC-300, RC-340, RC-340-CNC, RS-340, RCV-390, RC-660-ER, RS-660-ER, RC-900, RC-1040, AC-90, AC-180, ACT-390